SLUŽBENA DOKUMENTACIJA /
OFFICIAL DOCUMENTATION

Financijski izvještaj RIT Croatia 2019

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019


Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018


Potvrda o reakreditaciji visokog učilišta

Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenim područjima prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti

Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenom području humanističkih znanosti

Izvod iz Upisnika znanstvenih organizacija - RIT Croatia

Izvod iz Upisnika visokih učilišta - RIT Croatia

Dopusnica za stručni preddiplomski studij Međunarodno poslovanje, Zagreb

Dopusnica za stručni preddiplomski studij Informacijske tehnologije, Zagreb

Dopusnica za stručni preddiplomski studij Informacijske tehnologije, Dubrovnik

Dopusnica za stručni preddiplomski studij Service Management, Dubrovnik


Odluka o službeniku za informiranje RIT Croatia

Akreditacijske preporuke i izvješća Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Zahtjev za pristup infomacijama RIT Croatia

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije RIT Croatia

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija RIT Croatia


PROPISI/REGULATIONS

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom  obrazovanju
 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_04_45_1031.html

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2132.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_139_2971.html

Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru 
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_22_359.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_05_41_1090.html 

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_107_3126.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_118_2551.html

Zakon o pravu na pristup informacijama
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Zakon o ustanovama
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1993_08_76_1548.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_29_427.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_05_47_924.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_35_1142.html