Ured za stručnu praksu i razvoj karijera


Marina Drmač 

Voditeljica odjela za razvoj karijera, odnose s diplomantima, programe razmjene i međunarodne studente
T. + 385 (0) 1 643 9100
E-mail. cs@croatia.rit.edu


Informacijske tehnologije (Zagreb i Dubrovnik)

Petra Očinić

Specijalistica za razvoj karijera, odnose s diplomantima, programe razmjene i međunarodne studente
T. + 385 (0) 1 643 9100
E-mail: 
cs@croatia.rit.edu

Međunarodno poslovanje (Zagreb)

Marina Drmač 

Voditeljica odjela za razvoj karijera, odnose s diplomantima, programe razmjene i međunarodne studente
T. + 385 (0) 1 643 9100
E-mail. cs@croatia.rit.edu

Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim djelatnostima (Dubrovnik)

Petra Vodopija Borković
Specijalistica za razvoj karijera, odnose s diplomantima, programe razmjene i međunarodne studente
T. + 385 (0) 20 433 000
E-mail: 
cs@croatia.rit.edu


Karijerno savjetovanje za studente u akademskoj godini 2020./21.RIT Croatia Career Advising Brochure


RIT Croatia Cooperative Education Handbook