Dubrovnik:

Studentska referada

Ana Andrijašević
Asistent u studentskoj referadi
ana.andrijasevic@croatia.rit.edu

 

Akademska služba

Draženka Franić
Viša akademska savjetnica
drazenka.franic@croatia.rit.edu


Zagreb:

Studentska referada


Donika Kristaj

Asistentica u studentskoj referadi

donika.kristaj@croatia.rit.edu

Ivana Pađen
Asistentica u akademskom odjelu
ivana.paden@croatia.rit.edu

Akademska služba

Marija Šušak Mišetić

Voditeljica akademskog odjela

marija.susak@croatia.rit.edu


Tereza Buša

Akademska savjetnica

tereza.busa@croatia.rit.edu

Tanja Kerum

Akademska savjetnica

tanja.kerum@croatia.rit.edu


Maja Obadić

Akademska savjetnica

maja.obadic@croatia.rit.edu


Ana Maria Šimundić
Studentska pravobraniteljica
anamaria.simundic@croatia.rit.edu

Preddiplomski stručni studiji
Master of Science studij
Posjeti naš kampus