PRELAZAK S DRUGOG FAKULTETA (TRANSFER) – UPIS NA RIT CROATIA U DUBROVNIKU ILI ZAGREBU

Kandidati koji su već upisani na neku drugu visokoobrazovnu ustanovu ne pristupaju prijemnom ispitu, već im se priznaje prijemni ispit fakulteta na koji su upisani. Razmišljaš li i ti o upisu na drugi fakultet?

PRIJAVI SE 

Na RIT Croatia se prebacuju studenti iz Hrvatske, regije i cijelog svijeta. Hrvatski studenti se najčešće prebacuju s Ekonomskog i Pravnog fakulteta, zatim s FER-a, ali i s raznih drugih kao što su Stomatološki fakultet, PMF, Pomorski fakultet itd. Razlozi za prijelaz na druge fakultete su razni, počevši od potrebe za promjenom smjera u kojem se studenti žele razvijati, pa do odabira studija koji će ih adekvatno pripremiti za zahtjevno tržište rada. Marin Androš se na RIT Croatia prebacio sa studija strojarstva: „Razvio sam interes za programiranjem i odlučio svoje znanje razvijati dalje u tom području. Istražio sam opcije i odlučio se za RIT Croatia. Neki od već položenih predmeta su mi se priznali, a najbolje od svega je što nisam morao čekati novu akademsku godinu, nego sam sa studijem započeo već u siječnju tekuće akademske godine."

Što te čeka na RIT Croatia?

 • studij na engleskom jeziku
 • američka i hrvatska diploma
 • motivirani i studentima posvećeni profesori
 • individualiziran pristup svakom studentu
 • minimalna birokracija i administracija
 • program razmjene studenata među kampusima RIT-a (Rochester, Dubai i Kosovo)
 • Erasmus+ program studentske razmjene
 • međunarodno okruženje
 • razvoj općih i specijalističkih znanja
 • fokus na razvoj praktičnih znanja
 • rad u malim grupama
 • adekvatna priprema za poslovni svijet

Financijske potpore i stipendije

Kao 'transfer' student možeš se prijaviti za stipendije i financijsku potporu, koje ovisno o potrebama kandidata dodjeljujemo tijekom cijele godine. Kandidati koji žele ostvariti pravo na financijsku potporu trebaju popuniti obrazac za prijavu i na pitanje "Are you applying for Financial Aid?" odgovoriti potvrdno. 
Sve detalje o stipendijama i financijskoj potpori možeš naći ovdje.  Potrebna dokumentacija za prelazak na RIT Croatia

Prebacivanje s fakulteta na fakultet je uvijek dobra opcija za one studente koji se nisu realizirali u prvotnome izboru. U tim slučajevima studenti se često pitaju kako se prebaciti na drugi fakultet te hoće li će biti moguće priznavanje položenih ispita. Odgovor na ova pitanja počinje prikupljanjem svih potrebnih informacija o samom procesu prebacivanja.
Kako bi započeo proces prebacivanja na RIT Croatia kandidat mora:
 • popuniti neobvezujući obrazac za prijavu
 • dostaviti dva primjerka prijepisa ocjena (ovjerena i prevedena na engleski jezik) s matičnog sveučilišta / visoke škole te opis položenih predmeta. Kandidatima će se ocjene na matičnom studiju vrednovati kako bi se razmotrila mogućnost priznavanja položenih ispita kompatibilnih s programom RIT-a za koji se kandidat prijavljuje
 • dostaviti opis položenih predmeta na engleskom jeziku (ne mora biti službeni prijevod od strane ovlaštenog sudskog tumača za engleski jezik)
 • dostaviti motivacijski esej na engleskom jeziku (minimum 400 riječi u Word dokumentu) 
 • obaviti kratak razgovor sa Specijalistom za upise na engleskom jeziku, što se može obaviti osobno ili putem Skypea.
Zahtjeve za prelazak na RIT Croatia zaprimamo tijekom cijele godine. Studiranje je moguće započeti u jesenskom ili proljetnom semestru. Prebacivanje je moguće sa svih akreditiranih visokoobrazovnih institucija.

Dokumente je potrebno poslati na jednu od sljedećih adresa:
 • RIT Croatia, Don Frana Bulića 2, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska
 • RIT Croatia, Damira Tomljanovića Gavrana 15, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Nakon što Odjel za upise zaprimi prijepise ocjena i online prijavu, vašu će dokumentaciju proslijediti nadležnim odjelima na našoj matičnoj instituciji Rochester Institute of Technology kako bi se utvrdilo koji se predmeti mogu, a koji ne mogu prenijeti. Predmeti koji su položeni s ocjenom "C” ili ocjenom koja je ekvivalent ocjeni "C” ili više mogu biti prenijeti.

Proces može trajati od četiri do osam tjedana, stoga preporučamo da upisni proces započnete što ranije. Za dodatna pitanja kontaktiraj nas na: admissions@croatia.rit.edu

Postani naš student na jedan dan!

Posjeti naš kampus u Dubrovniku ili Zagrebu i postani naš student na jedan dan! Za prijave ili dogovor posjeta molimo kontaktiraj nas na e-mail: admissions@croatia.rit.edu ili ispuni obrazac za posjet kampusu koji se nalazi ovdje