RIT University MagazineRIT University Magazine je kvartalni časopis sa slikama i člancima o RIT-u, povijesti, sadašnjosti i budućnosti.

Pogledajte zadnje izdanje ili neka od prošlih izdanja 
OVDJE.