Upisi putem rezultata državne mature

Upis na RIT Croatia moguće je izvršiti na osnovi uspjeha ostvarenog na državnoj maturi. Za prijavu putem rezultata državne mature potrebno je:

  • popuniti obrazac za prijavu 
  • dostaviti prijepis ocjena iz srednje škole i rezultate državne mature (engleski jezik i matematika, osnovna ili viša razina)
  • pristupiti motivacijskom razgovoru na engleskom jeziku
Na temelju rezultata državne mature mogu se upisati:
  • maturanti koji su pristupili državnoj maturi i imaju rezultate
  • kandidati koji su prijašnjih godina završili srednjoškolsko obrazovanje i imaju rezultate državne mature.

Potrebne razine i predmeti na državnoj maturi:

Engleski jezik                    B razina
Matematika                       B razina
Nakon dostavljanja rezultata državne mature kandidati će biti pozvani na motivacijski razgovor na engleskom jeziku.

Kandidati koji žele ostvariti pravo na financijsku potporu to trebaju naznačiti u obrascu za prijavu tako da na pitanje "Are you applying for Financial Aid?" odgovore potvrdno. Nakon što podnesete prijavu, o daljnjim koracima obavijestit će vas osoblje iz Odjela za upise. 
*RIT Croatia zadržava pravo DODATNO testirati znanje kandidata iz engleskog jezika.

Važna napomena: kandidati koji se prijavljuju za program Dizajn novih medija trebaju predati i Mapu radova (portfolio). Mapa treba biti formata A3 ili B3 i treba sadržavati najmanje 10 originalnih radova. Radovi mogu biti crteži promatranjem (minimalno 3), originalne ili računalne grafike, pokretne grafike, fotografije, animacije te 3D modeli ili renderi. Za interaktivne i digitalne radove kandidat treba navesti link gdje se radovi mogu vidjeti/preuzeti, a fizičke crteže kandidat treba dostaviti na zagrebački kampus RIT Croatia poštom ili osobno. Mape radova vraćamo kandidatima nakon što završe sa ostvarivanjem prava na upis.

Mape će pregledati i evaluirati povjerenstvo koje se sastoji od tri člana: voditelj studijskog programa, jedan nastavnik iz umjetničkog područja i jedan iz tehničkih znanosti. Sve upute vezano za ovaj korak kandidati će pravovremeno dobiti od Ureda za upise.


InfoO rezultatima prijave kandidati će biti obaviješteni telefonski ili putem e-maila. Za više informacija o studiju i upisima obratite se Odjelu za upise na: T. + 385 (0)1 643 9100+ 385 (0)1 643 9100 - T. +385 (0)20 433 000+385 (0)20 433 000
E-mail: admissions@croatia.rit.edu.