Upisi putem rezultata državne mature

Upis na RIT Croatia moguće je izvršiti na osnovi uspjeha ostvarenog na državnoj maturi. Za prijavu putem rezultata državne mature potrebno je:

  • popuniti obrazac za prijavu 
  • dostaviti prijepis ocjena iz srednje škole i rezultate državne mature (engleski jezik i matematika, osnovna ili viša razina)
  • pristupiti motivacijskom razgovoru na engleskom jeziku
Na temelju rezultata državne mature mogu se upisati:
  • maturanti koji su pristupili državnoj maturi i imaju rezultate
  • kandidati koji su prijašnjih godina završili srednjoškolsko obrazovanje i imaju rezultate državne mature.

Potrebne razine i predmeti na državnoj maturi:

Engleski jezik                    B razina
Matematika                       B razina
Nakon dostavljanja rezultata državne mature kandidati će biti pozvani na motivacijski razgovor na engleskom jeziku.

Kandidati koji žele ostvariti pravo na financijsku potporu to trebaju naznačiti u obrascu za prijavu tako da na pitanje "Are you applying for Financial Aid?" odgovore potvrdno. Nakon što podnesete prijavu, o daljnjim koracima obavijestit će vas osoblje iz Odjela za upise. 
*RIT Croatia zadržava pravo DODATNO testirati znanje kandidata iz engleskog jezika.

InfoO rezultatima prijave kandidati će biti obaviješteni telefonski ili putem e-maila. Za više informacija o studiju i upisima obratite se Odjelu za upise na: T. + 385 (0)1 643 9100+ 385 (0)1 643 9100 - T. +385 (0)20 433 000+385 (0)20 433 000
E-mail: admissions@croatia.rit.edu.