Diploma i transkripti


Kopija diplome iz Rochestera

 

Svi zahtjevi za kopiju diplome se obavljaju putem Parchment Services platforme preko  označene poveznice niže u tekstu. Zahtjevi napravljeni putem formulara, e-maila, telefona i drugih metoda neće biti procesurirani.

Narudžba kopije diplome:

 • Da li imate aktivan RIT Alumni račun? Ako imate, otvorite ovu poveznicu i prijavite se sa RIT korisničkim imenom i lozinkom, te odaberite željeni dokument
 • Ukoliko je vaš RIT račun istekao ili ga niste ni imali, otvorite ovu poveznicu i kreirajte dokument
 • Pitanja vezana uz kreiranje računa možete uputiti na registrar@rit.edu.

 

Kopija hrvatske diplome

Gubitak ili oštećenje diplome treba oglasiti u Narodnim Novinama i kontaktirati Akademski ured, koji će potom naručiti kopiju diplome.

Trošak izdavanja kopije diplome iznosi 25$, te ga je potrebno uplatiti na račun RIT Croatia. Podatci o uplati su OVDJE.


Diplomanti koji su diplomirali prije uvođenja promjena u nazivu i stupnjevanju hrvatskih diploma 2005. godine (Bolonja proces) mogu ispuniti Zamolbu za izdavanje potvrde o izjednačavanju stručnog naziva ovdje:

 • Zamolba za izdavanje potvrde o izjednačavanju - četverogodišnji studij
 • Zamolba za izdavanje potvrde o izjednačavanju - dvogodišnji studij
 • Zamolba za izdavanje potvrde o izjednačavanju - stručni prvostupnik

 • Molimo zamolbe poslati na ovaj kontakt: Draženka Franić, Senior Academic Advisor at drazenka.franic@croatia.rit.edu.

  Prijepis ocjena iz Rochestera na engleskom jeziku

  RIT-ev Office of the Registrar sa zadovoljstvom objavljuje da surađuje s tvrtkom Parchment.com kako bi poboljšali usluge idavanja akademskih dokumenata. Posljednjih godina bio je povećan interes za pružanjem elektroničkih prijepisa ocjena i elektroničko izdavanja akademskih dokumenata, te sada možete zatražiti, primiti i poslati poslati svoj službeni elektronički prijepis ocjena  bilo gdje u svijetu u samo nekoliko klikova. Naše partnerstvo s tvrtkom Parchment, vodećom u razmjeni eTranscripta, omogućuje vam slanje prijepisa elektroničkim putem, sigurno i povjerljivo.

  Kada trebate zatražiti službeni akademski prijepis oscjena, prvo trebate napraviti Parchment račun.

  Kada ste kreirali korisničko ime i stvorili račun, trebati ćete unjeti zadnje 4 znamenke vašeg Social Security broja. Za studente koji nisu iz SAD-a, unesite 9999.

  Poveznica na web stranicu RIT-evog Office of the Registrar https://www.rit.edu/academicaffairs/registrar/transcripts

  Vrijeme obrade / isporuke elektroničkih prijepisa je približno 30 minuta, dok će se vrijeme obrade prijepisa na papiru smanjiti na 2-4 radna dana.

  Dodavanjem ovih usluga, službeni prijepisi sada će se naplaćivati. Trošak elektroničkog prijepisa iznosit će 3,25 USD, a papirnatih 4,00 USD. FedEx poštarina i dalje ostaje opcija uz dodatnu naknadu (razlikuje se za domaću i međunarodnu dostavu). Sve naknade naplaćuju se putem Parchment.com i plaćaju se putem interneta.

  Za sva pitanja vezana uz izdavanje prijepisa na engleskom jeziku, kontaktirajte registrar@rit.edu.

   

  Prijepis ocjena na hrvatskom jeziku

  Prijepis ocjena na hrvatskom jeziku sa uključenim ECTS bodovima i ukupnim prosjekom se treba zatražiti od Akademskog ureda na e-mailu ritcro@rit.edu  te se izdaje bez naknade.


  Preddiplomski stručni studiji
  Master of Science studij
  Posjeti naš kampus