TROŠKOVI STUDIJA

RIT Croatia je privatan koledž koji posluje na temelju vlastitih izvora financiranja i studentskih školarina. Studenti RIT Croatia imaju ista prava kao redovni studenti državnih sveučilišta (x-ica, zdravstveno osiguranje, subvencioniran prijevoz, student service).


Školarina (preddiplomski stručni studij)

Puna školarina za akademsku godinu 2018/2019. iznosi 6.200,00 eura za 12-17 semestralnih kredita. Puna školarina za jedan semestar akademske godine 2018/2019. iznosi 3.100,00 eura za 12-17 semestralnih kredita.Cijena za 1 semestralni kredit iznosi 258,33 eura.

Detalji izračuna školarine:

 • 12-17 semestralnih kredita = puna školarina
 • manje od 12 semestralnih kredita = plaćanje po kreditu (cijena 1 semestralnog kredita x sveukupni broj registriranih kredita)
 • više od 17 semestralnih kredita = puna školarina za 1 semestar + ostatak kredita (školarina za 1 semestar + cijena 1 semestralnog kredita x sveukupni broj registriranih kredita).
Školarina 2018/2019 » Upute za plaćanje »Payment plan 2018 2019 »

Školarina (Master of Science studij)

Za informacije o cijeni Master of Science studija molimo kontaktirajte Master of Science Odjel za upise na e-mail: ms@croatia.rit.eduTel: +385 (0)1 643 9100 +385 (0)1 643 9100
Mob: + 385 (0)99 731 3647

Školarina uključuje:

 • nastavu prema RIT-ovu planu i program koja se izvodi u prostorijama kampusa 
 • korištenje knjižnice na kampusu i RIT-ove Wallace online knjižnice 
 • korištenje predavaonica opremljenih najsuvremenijom informatičkom opremom s besplatnim pristupom internetu 
 • podršku za unapređivanje vještina pisanja na engleskom jeziku
 • podršku Ureda za stručnu praksu i savjetovanje u karijerama
 • akademsko savjetovanje i mentoring
 • uporabu informatičkog sustava ustanove myCourses koji pruža pristup svim nastavnim materijalima
 • svečanost dodjele diploma (izrada diplome, toga, prigodne kape i sl.).


Preddiplomski stručni studiji
Master of Science studij
Posjeti naš kampus