Nastavničko vijeće


Nastavničko vijeće  je tijelo koje omogućava sudjelovanje nastavnika u sustavu zajedničkog upravljanja. Uloga Nastavničkog vijeća je predlaganje i odobravanje novih akademskih pravilnika i procedura, kao i predlaganje promjena unutar postojećih pravilnika i procedura. Svi nastavnici koji su u stalnom randnom odnosu te dugogodišnji vanjski suradnici članovi su Nastavničkog vijeća.

Nastavničko vijeće i stalni odbori

Uz nastavnike, 15% svih članova Nastavničkog vijeća čine predstavnici studenata. S obzirom na to da svi članovi Nastavničkog vijeća sudjeluju u radu stalnih odbora Nastavničkog vijeća, i predstavnici studenata zastupljeni su u članstvu svakoga od odbora. Nastavničko vijeće RIT-a Croatia ima šest stalnih odbora:

1. Odbor zaučinkovito podučavanje
 • razredna pedagogija
 • akademski standardi
 • kreativnost, tehnologija i inovacije.

Odbor za učinkovito podučavanje zadužen je za poboljšanje svih kolegija i studijskih programa na RIT-u Croatia i održavanje njihove kvalitete. Ovlašten je davati preporuke upravnim tijelima RIT-a Croatia te smjernice nastavnicima o svim pitanjima vezanima za spomenute aktivnosti.


2. Odbor zaistraživanje
 • profesionalni razvoj
 • nadzorno povjerenstvo (IRB)
 • godišnje izvješće o istraživačkim aktivnostima.

Odbor za istraživanje zadužen je za nadzor svih istraživačkih aktivnosti koje utječu na RIT Croatia u cjelini. Ključna aktivnost jest prikupljanje podataka o pojedinačnim ili grupnim istraživačkim projektima i publikacijama nastavničkoga osoblja.

3. Odbor zanastavnička pitanja
 • pritužbe, profesionalno ophođenje
 • naknade, radno opterećenje
 • politika otrajno zaposlenome nastavnom osoblju, te vanjskim suradnicima.

Odbor za nastavnička pitanja zadužen je za nadzor pitanja vezanih za rad, ponašanje, pritužbe itd. Odbor je ovlašten pred upravom predstavljati korporativna fakultetska pitanja.

4. Odbor zastudentska pitanja
 • Studentski zbor
 • studentski život
 • studentske politike
 • Odbor zapitanja časti.

Odbor zastudentska pitanja zadužen je za sva pitanja koja se odnose na studentski životi politike. Posebice je zadužen za Studentski odbor za pitanja časti koji sebavi pitanjima akademskoga nepoštenja i nedoličnoga ponašanja studenata.

5. Odbor za osiguranjekvalitete
 • ocjena nastavnoga plana i programa
 • nadzor promjena u akreditaciji/ponovnoj akreditaciji
 • ocjena akademskih politika.

Odbor za osiguranje kvalitete zadužen je za ocjenjivanje svih promjena u nastavnome planu i programu te politika koje se odnose na akreditaciju i ponovnu akreditaciju. Upravi se na vrednovanje daju godišnje preporuke.

6. Odbor za kurikulum
Odbor za kurikulum proučava prijedloge vezane za kurikulum iz perspektive RIT Croatia. Odbor održava kvalitetne odnose unutar institucije vezane za kurikulum, periodično pregledava preddipolomske i diplomske kurikulume te izrađuje prijedloge za unaprijeđivanje ili ukidanje kurikuluma.