Vaš RIT Alumni račun


Možete 
kreirati ili ponovno aktivirati RIT račun s kojim ćete imati pristup na sve online značajke koje RIT nudi. Diplomant sa RIT računom će imati pristup slijedećim:

  • Besplatni wi-fi na kampusu
  • Besplatne usluge knjižnice, kao što je ABI/Inform za projekte ili istraživanja
  • @rit.edu e-mail račun na RIT serveru kroz Gmail


Vašem alumni RIT računu se može pristupiti u bilo kojem trenutku za e-mail ili Google Drive značajke. Također možete postaviti preusmjeravanje e-maila na vaš privatni e-mail račun u 
preferencijama za e-mail.

RIT Croatia Ured za odnose sa diplomantima može uključiti vašu privatnu e-mail adresu na popis za slanje e-mail poruka, kroz koji se dijele informacije o događanjima, prilikama za zapošljavanje, radionicama, te ostalim obavijestima.

Ukoliko želite dodati ili promijeniti vašu e-mail adresa na tom popisu, molimo vas da kontaktirate RIT Croatia Ured za odnose sa diplomantima na almcro@rit.edu .