NaučiteRIT nudi besplatno obrazovanje, kao i snižene cijene kroz partnerstvo sa edX, vodećom neprofitnom platformom za online učenje, osnovano od strane Harvarda i MIT-a u 2012. Potaknuti potražnjom i dostupni širom svijeta, RITx programi i ponude pružaju vještine za napredovanje u karijeri.


RITx ponuda otvorenih online predmeta je velika, sastavljena od kvalitetnog programa, razvijena od strane RIT-evih profesora. Bilo koji ponuđen predmet može imati stotine pa i tisuće studenata iz cijelog svijeta. RIT je implementirao pedagoške i tehnološke inovacije koje dozvoljavaju studentima da se uključe u dijalog jedni sa drugima, te sa predavačem. Mnogi se predmeti odvijaju samostalno, a iako izmeđuprofesora i studenata ne postoji individualna interakcija, ove inovacije omogućuju kvalitetno iskustvo učenja.

Pogledajte predmete i programe OVDJE


Preddiplomski stručni studiji
Master of Science studij
Posjeti naš kampus