Nadzorni odbor


Nadzorni odbor koji čine stručnjaci iz područja američkog i hrvatskog gospodarstva, obrazovanja i vlade ima savjetodavnu ulogu u poslovanju RIT Croatia. Nadzorni odbor sastaje se dva puta godišnje kako bi analizirao financijske pokazatelje kao i strateške ciljeve RIT Croatia.


Članovi Nadzornog odbora:

  • Dr. Ana Brant, direktorica, Global Guest Experience & Innovation, Dorchester Collection, RIT Croatia diplomantica, generacija 2004.
  • Dr. Ellen Granberg, rektorica i viša potpredsjednica za akademska pitanja, RIT
  • Mr. Donald W. Hudspeth, predsjednik i dekan, RIT Croatia
  • Ms. Kristina Laco, Managing Partner, Communications Office Colić, Laco & partners
  • Mr. Ian Mortimer, potpredsjednik za upise, RIT
  • Mr. Ivica Mudrinić, CEO Mudrinic Management Consulting, Osnivač HUB385
  • Dr. David C. Munson, predsjednik RIT-a
  • Mr. Toma Šutić, član kabineta potpredsjednice Europske komisije za demokraciju i demografiju
  • Dr. James H. Watters, predsjednik Nadzornog odbora, rizničar Upravnog odbora, viši potpredsjednik financija i administracije, RIT
  • Mr. Izet Ždralović, suosnivač/viši savjetnik, Microblink, RIT Croatia diplomant, generacija 2003.