O nama

RIT Croatia, ranije poznata kao Američka visoka škola za management i tehnologiju (ACMT), jedini je američki koledž u Hrvatskoj. Osnovan je 1997. godine u Dubrovniku kao plod suradnje uglednog američkog sveučilišta Rochester Institute of Technology (RIT) i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, koje je u to vrijeme iniciralo osnivanje privatnih institucija visokog obrazovanja.
Službeni naziv mijenja se 2013. u RIT Croatia kako bi se jasnije istakla pripadnost uglednom američkom sveučilištu Rochester Institute of Technology.

Studiji koji se izvode na RIT Croatia

RIT Croatia na dvoje lokacije, u Dubrovniku i Zagrebu, izvodi četiri stručna prijediplomska studija: Service management (Dubrovnik), Međunarodno poslovanje (Zagreb), Dizajn novih medija (Zagreb) i Informacijske tehnologije (Dubrovnik i Zagreb). Osim navedenog, u sklopu cjeloživotnog obrazovanja studenti imaju priliku upisati Master of Science studije koje na zagrebačkom kampusu RIT Croatia provodi Rochester Institute of Technology: Master of Science studij Organizational Leadership and Innovation i Master of Science studij Information Technology and Analytics. 

Dvije diplome, američka i hrvatska 

Kao internacionalni kampus uglednog američkog sveučilišta, RIT Croatia jedina je visokoobrazovna institucija u Hrvatskoj koja za prijediplomske studije izdaje dvije diplome, međunarodno priznatu američku diplomu koju dodjeljuje Rochester Institute of Technology, te hrvatsku diplomu koju dodjeljuje RIT Croatia. 

Američka diploma: Po uspješnom završetku četverogodišnjega stručnog prijediplomskog studija Rochester Institute of Technology studentima dodjeljuje međunarodno priznatu američku diplomu Bachelor of Science (BS), identičnu diplomu koju dobivaju studenti RIT-a u SAD-u. Američka diploma studentima omogućuje visoku konkurentnost na tržištu rada i zapošljavanje diljem EU i svijeta.

Hrvatska diploma: Osim američke diplome, svi studenti koji uspješno završe četverogodišnji stručni prijediplomski studij dobivaju zvanje stručni prvostupnik (pritom ostvarivši ukupno 240 ECTS bodova) i hrvatsku diplomu izdanu od RIT Croatia. 


ECTS bodovi

Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova (eng. European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) alat je European Higher Education Area (EHEA) kojemu je cilj učiniti studije i kolegije što transparentnijima i na taj način pridonijeti unapređenju kvalitete visokog obrazovanja te mobilnosti studenata. ECTS pomaže pri izradi, opisivanju i izvođenju programa, omogućava integriranje različitih vrsta učenja u perspektivu cjeloživotnog učenja i olakšava mobilnost studenata čineći proces priznavanja kvalifikacija i razdoblja studiranja jednostavnijim.

ECTS-bodovi temelje se na radnom opterećenju koje se zahtjeva od studenta radi stjecanja očekivanih ishoda učenja.Svaki pojedini kolegij vrijedi odgovarajući broj ECTS-bodova koji predstavljaju studentski angažman (pohađanje predavanja, izrada seminara, zadaća, samostalno učenje, čitanje literature, rješavanje zadataka, priprema za ispit...) na kolegiju. Svaki semestar studija nosi 30 ECTS bodova. Jedan ECTS bod okvirno predstavlja rad studenta u trajanju od 25- 30 sati. Studijska godina traje dva semestra i nosi ukupno 60 ECTS bodova.


Suvremeni američki standardi obrazovanja  

Programi i nastavni planovi RIT Croatia u potpunosti su usklađeni s visokim standardima obrazovanja i akademskim programima američkog sveučilišta Rochester Institute of Technology. Kvalitetu studija potvrđuju i brojne međunarodne institucije i mediji.

Rochester Institute of Technology akreditirala je organizacija Middle States Commission on Higher Education, 3624 Market Street, Philadelphia, PA 19104 (267-284-5000).

Middle States Commission on Higher Education je agencija za vrednovanje visokoškolskih institucija koju odobrava američko ministarstvo prosvjete (U.S. Secretary of Education), kao i Vijeće za akreditiranje visokoškolskih institucija (Council for Higher Education Accreditation).

Programe poslovnog usmjerenja koji se izvode na Rochester Institute of Technology akreditirala je AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Kao najdugovječnija globalna institucija posvećena unaprijeđenju edukacije na području managmenta diljem svijeta, AACSB akreditira najbolje svjetske business škole diljem svijeta.

Međunarodno okruženje 

RIT Croatia izvrstan je odabir za ambiciozne i kreativne mlade ljude koji žele studirati u dinamičnome internacionalnom okruženju te privlači studente iz Hrvatske i iz cijelog svijeta. Trenutačno je oko 30 % naših studenata stranog podrijetla, iz zemalja poput Australije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Južnoafričke Republike, Južne Koreje, Kanade, Kine, Makedonije, Norveške, Njemačke, Perua, Rusije, Srbije, Slovenije, Švicarske, Sjedinjenih Američkih Država i Turske. 


For additional information please contact the Admission office:
T. + 385 (0)1 643 9100 - T. +385 (0)20 433 000 - E-mail: admissions@croatia.rit.edu