Administrativno osoblje

Akademska služba
Ured za karijere, suradnju s gospodarstvom i odnose s diplomantima, programi studentske razmjene i ERASMUS+
Financije i ljudski potencijali
ITS
Marketing i upisi studenata
Studentska referada