SLUŽBENA DOKUMENTACIJA /
OFFICIAL DOCUMENTATION

 Financijski izvještaj RIT Croatia (31.08.2018.)

 Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018

 Potvrda o reakreditaciji visokog učilišta

 Dopusnica IB

 Dopusnica IT Zagreb

 Dopusnica IT Dubrovnik

 Dopusnica IHSM


 Revizorsko izvješće RIT Croatia 2017. g.

 Revizorsko izvješće RIT Croatia 2016. g 

 Odluka o službeniku za informiranje RIT Croatia

 Akreditacijske preporuke i izvješća Agencije za znanost i visoko obrazovanje

 Zahtjev za pristup infomacijama RIT CroatiaPROPISI/REGULATIONS

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom  obrazovanju
 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_04_45_1031.html

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2132.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_139_2971.html

Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru 
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_22_359.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_05_41_1090.html 

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_107_3126.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_118_2551.html

Zakon o pravu na pristup informacijama
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Zakon o ustanovama
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1993_08_76_1548.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_29_427.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_05_47_924.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_35_1142.html