Strategije ublažavanja rizika i povratak na rad na daljinu


Podrazumijeva se da se i na kampusu mogu dogoditi slučajevi bolesti COVID-19. Potpuno pridržavanje sigurnosnih politika i procedura opisanih u Sigurnosnom planu RIT Croatia zaštitit će zajednicu RIT Croatia od širenja bolesti. Da bi se u obzir uzeli svi scenariji, uspostavljen je sustav razina upozorenja. Ovaj sustav uspostavlja se za svaki kampus zasebno.

 

ZELENO UPOZORENJE

Niska razina rizika: postoji prijetnja izbijanja epidemije, no prevalencija virusa je niska

Aktivnosti:

 • provođenje protokola za sigurnost, čišćenje i dezinfekciju objekta — oznake, dezinficijensi, prostorni raspored, maksimalni kapacitet prostorija
 • provođenje društvenih sigurnosnih normi itd. — nošenje maske u zatvorenom prostoru, održavanje razmaka od 2 metra, često pranje ruku, nošenje zaštitnih maski za lice na otvorenom kad nije moguće držati razmak od 2 metra
 • ograničenje kapaciteta prostora
 • okupljanje do najviše 50 osoba (ako se nacionalne smjernice promijene i poveća se najveći dopušteni broj osoba, razmotriti povećanje ograničenja ako status „Zeleno upozorenje" traje dulje od tri (3) tjedna)
 • kampanja za podizanje svijesti o pravilima kojih se treba pridržavati u ovim uvjetima
 • posjete na kampusu dopuštene su ako se posjetitelji pridržavaju odredbi Sigurnosnog plana RIT Croatia (zaštitne maske, fizičko distanciranje itd.).

 

ŽUTO UPOZORENJE

Niska do umjerena razina rizika: prevalencija virusa je niska, no pokazatelji ukazuju na potencijal jačanja prijenosa virusa

Aktivnosti:

 • intenziviranje kampanja za podizanje svijesti o „pravilima" zajednice
 • obvezno čišćenje svih radnih stanica prije i nakon uporabe (akademsko i administrativno osoblje, studenti)
 • ako je otkriven „klaster", prestanak aktivnosti i/ili provođenje protokola higijene/čišćenja
 • kapacitet za prostore u kojima se ne odvija podučavanje ograničava se na 25%
 • zabrana svih društvenih posjetitelja u kampusu.

 

NARANČASTO UPOZORENJE

Umjerena razina rizika: prevalencija je porasla iznad referentne crte, a pokazatelji ukazuju na povećanje stope zaraze

Aktivnosti:

 • intenziviranje provedbe pravila vezanih uz fizičko distanciranje i zaštitne maske za lice
 • obvezno čišćenje svih radnih stanica prije i nakon uporabe (akademsko i administrativno osoblje, studenti)
 • kapacitet za prostore u kojima se ne odvija podučavanje ostaje ograničeno na 25%
 • okupljanja na kojima se ne odvija podučavanje ograničavaju se na 10 ljudi
 • zatvaraju se svi studentski saloni
 • prelazak cjelokupnog osoblja na rad na daljinu osim zaposlenika koji moraju biti u kampusu radi pružanja ključnih usluga studentima i osobnih predavanja
 • ako je otkriven „klaster", prestanak tih aktivnosti i/ili provođenje protokola higijene/čišćenja (posebice ako razina rizika traje dulje od 1 tjedan)
 • otkazivanje svih aktivnosti uz studij koje zahtijevaju osobno fizičko sudjelovanje
 • zabrana svih posjetitelja kampusu osim nužnih dostava
 • početak priprema za puni prelazak na rad na mreži.

 

CRVENO UPOZORENJE

Visoka razina rizika: nagli uzlazni trend prevalencije, bolnički kapaciteti preopterećeni

Provodi se depopulacija kampusa, rad na daljinu, a sva se predavanja prebacuju u format na mreži u roku od najviše 7 dana nakon objave „Crvenog upozorenja".