RIT Global Scholar at RIT Dubai

Study abroad at RIT Dubai: Frequently asked questions

 

Što je program Global Scholars Study Abroad?

Tijekom preddiplomskog studija na koledžu RIT Croatia, svistudenti imaju priliku provesti najviše dva semestra na jednom od Globanihkampusa u Rochesteru ili Dubaiju, a da pritom plaćaju školarinu kao da su namatičnom kampusu. Program je studentima izvrsna prilika da urone u stranukulturu i način života, uz punu potporu ureda za studiranje u inozemstvu popitanju vize, smještaja, prehrane, prijave kolegija i ostalih usluga iaktivnosti vezanih uz program.

Koji su rokovi za predaju prijave za program Study Abroad

Prijavu je potrebno predati najmanje 10 tjedana prijepočetka idućeg semestra. Zainteresirani studenti trebaju popuniti obrazac zaprijavu Study Abroad @ RIT Dubai, napisati motivacijsko pismo, te priložitikopiju putovnice i jednu fotografiju za putovnicu.

Nakon što je student prihvaćen:

Potrebno je platiti nepovratnu naknadu za izdavanje vizeizravno na RIT-u Dubai, najkasnije pet tjedana prije početka nastave. Studentitrebaju priložiti obrasce prijave za smještaj i vizu.
 

Kada studenti mogu očekivati povratnu informaciju jesu liprihvaćeni u program?

Ured Study Abroad bit će obaviješten o odluci u roku od 2tjedna od zaprimanja studentske prijave za program. Odluku donosipodpredsjednik za akademske odnose na RIT-u Dubai.

Koji studenti ispunjavaju kriterije za sudjelovanje uprogramu (godina studiranja, akademski status

  • Prosjek ocjena 2,5 za preddiplomske studente, 3,0 za diplomske studente
  • Preddiplomski studenti moraju imati dva završena semestra na matičnom kampusu prije dolaska na koledž RIT Dubai.

Cijena programa (smještaj; prehrana; zdravstvenoosiguranje; naknada za program orijentacija itd.; troškovi vize; udžbenici;ostali troškovi) – izračun

Naknada za program uključuje smještaj u dvokrevetnoj sobi naAkademiji Etisalat, orijentaciju, prijevoz između Etisalata i kampusa RIT-aDubai, i izlete, a iznosi ukupno 16.445 dirhama ili 4.477 američkih dolara.Imajte na umu da večera nije uključena u naknadu za program

 

Molimo pogledajte tabelu u nastavku

 

RIT Dubai Study Abroad – naknada zaprogram

Smještaj u Akademiji Etisalat udvokrevetnoj sobi
12.000 dirhama
Naknada za orijentaciju 170 dirhama
Prijevoz između Etisalata i kampusa koledžaRIT Dubai
500 dirhama
Izleti (obilazak autobusom,pustinjski safari, izlet u Musandum, Aquaventure, Ferrari World)
1,900 dirhama
UKUPNO naknada za program kojaplaća matičnoj školi
14,570 dirhama
/ 3,970 dolara
Troškovi vize (uključuje boravišnu vizu i ID iskaznicu zaEmirate) plaćaju se izravno prema RIT-u Dubai
RIT Dubai
Primatelj: RIT Dubai
Naziv banke: EMIRATES-NBD
Poslovnica: Dubai Silicon Oasis
Broj računa: 1102425560201
SWIFT Code: EBILAEAD
IBAN Code (mandatory): AE390260001102425560201
2,670 dirhama
/ 727 dolara

 

Tablica dodatnih troškova:

Dodatni troškovi za RIT Dubai

Prehrana 3000 dolara
Osiguranje 800 dolara
Avionska karta 500 dolara
Osobni troškovi 1000 dolara
Ukupno: 5300 dolara

 

Kako se plaća program (je li procedura drugačija od one zaprogram RIT Rochester Study Abroad?

Studenti sve naknade plaćaju na matičnom kampusu, osimtroškova vize. Naknade za program potrebno je platiti prije isteka roka zaplaćanje školarine za idući semestar. U slučaju nastanka dodatnih troškova naciljnom kampusu, a da oni nisu uključeni u naknadu za program, bit će naplaćenimatičnom kampusu po odlasku studenta s kampusa. Troškovi udžbenika nisuuključeni u školarinu i naknadu za program.

 

Koje su prednosti ovog programa?

Iskustvo nove kulture igospodarstva u procvatu. Globalno iskustvo. Manji razredi. Sigurno okruženje.Blizina istoka. Mogućnost putovanja.

 

Kako funkcioniraju prehrana i stanovanje?

RIT Dubai nema modele prehranena kampusu niti u domovima. Studenti sami plaćaju prehranu. Na kampusu senalaze kafići i restorani. Za više informacija molimo posjetiti sljedeći link: https://www.rit.edu/academicaffairs/global/food-dining-dubai

 

Kako se mogu prijaviti za studentsku vizu?

  • Ispunite obrazac prijave za vizu
  • Priložite skeniranu kopiju cijele prve stranice putovnice (s osobnim podacima) u JPEG formatu
  • Priložite jasnu fotografiju za putovnicu s bijelom pozadinom
  • Platite nepovratnu naknadu za obradu vize u iznosu od 2.670 dirhama kao što je navedeno u gornjoj tabeli

Mogu li studenti raditi dok su na kampusu (je li im za topotrebna posebna viza)?

Studenti mogu raditi dok su nakampusu, ali za rad izvan kampusa trebaju posebnu dozvolu. 

 

Što ako se nekistudent prijavi za semestar u programu Study Abroad, ali naknadno odluči ostatina ljetnoj praksi – koja je procedura po pitanju vize; gdje studenti mogupotražiti zaposlenje?

U ovom trenutku, sustav samo traži da sveučilište izdasuglasnost, u skladu s kojom student može odraditi stažiranje (praksu) zapotrebe obrazovanja.

 

Moraju li studenti provesti cijeli semestar na RIT-uDubai?

Preddiplomski studenti moraju.
Diplomski studenti moraju ostatisamo za vrijeme trajanja kolegija.

Trebaju li se studenti cijepiti?

Nije se potrebno cijepiti akostudenti stižu izravno iz SAD-a. U slučaju presjedanja, mogući su i drugačijizahtjevi.

Imaju li studenti zdravstveno osiguranje i koja je cijenaosiguranja?

Studenti moraju uzeti zdravstveno osiguranje prije dolaskau Dubai. Moraju biti svjesni svih stavki police koju im je izdao osiguravatelj.
Na RIT-u Dubai dostupno je opcionalno studentskozdravstveno osiguranje za cijenu od 2.500 dirhama.

Koje kolegije je moguće pohađati (programi IB, IT, HTM) ikako se prijaviti na nastavu?

Provjerite s akademskimsavjetnikom na matičnom kampusu, te potražite informacije na internetskojstranici RIT-a Dubai za akademske odnose: https://www.rit.edu/dubai/academics/bs.

Imaju li studenti vršnjačke mentore?

Mentorstvo se može dogovoriti ucentru za akademsku potporu i uredu za mentorstvo.

Uključuje li program kakve izlete?

Izleti ovise o kolegijima zakoje se pojedini student prijavio. Neki kolegiji uključuju izlete, a neki ne.