Siječanj, 2017.

Dr. Irena Guszak Cerovečki sudjelovala na seminaru na Sveučilištu u Rijeci


19. siječnja 2017., dr. Irena Guszak Cerovečki bila je gost na istraživačkom seminaru koji se održavao na Ekonomskom fakultetu pri Sveučilištu u Rijeci. Dr. Guszak Cerovečki je pozvana da prezentira rad pod nazivom "'Food Deserts' u gradskim četvrtima: Situacija na tranzicijskom tržištu i implikacije za makromarketing”, koji je bio objavljen u Journal of Macromarketing u jesen 2016. godine. U suradnji sa suautorom rada, dr. Markom Grünhagen, Irena je predstavila sami rad te razvoj ideje za rad; što je bilo potrebno kako bi se rad objavio, kao i izazove koji su se pojavili na tom putu. U publici su bili mahom studenti sa preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija, koji su bili vidno zainteresirani za navednu temu.

RIT Croatia. Different from Day 1.

We are the right takeoff for your global career.

Undergraduate programs
Master of Science
Request a campus visit

PREVIOUS