Notification from the Agency for Science and Higher Education (Agencija za znanost i visoko obrazovanje)

Dear students, here is the notification we have received from the Agency for Science and higher Education related to student experience research they are conducting:

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) provodi istraživanje određenih apsekata studentskoga iskustva u generaciji studenata upisanih u ak. god. 2012./2013. na preddiplomske i integralne studijske programe. Ciljevi su ovoga istraživanja utvrditi stupanj općeg zadovoljstva studiranjem, percepciju pojedinih aspekata studiranja te dobiti uvid u očekivanja od studija I visokog učilišta. U svrhu upsješne provedbe istraživanja, molimo Vas da ispunite upitnik kojeg ste primili elektroničkom poštom. Ako niste dobili anketni upitnik, a željeli biste sudjelovati u istraživanju, molimo Vas da se javite Središnjem prijavnom uredu AZVO-a na adresu elektroničke pošte: spu@azvo.hr ili na broj telefona 01/6274-844. 

RIT Croatia. Different from Day 1.

We are the right takeoff for your global career.

Undergraduate programs
Master of Science
Request a campus visit

PREVIOUS