TROŠKOVI STUDIJA

RIT Croatia je privatan koledž koji posluje na temelju vlastitih izvora financiranja i studentskih školarina. Studenti RIT Croatia imaju ista prava kao redovni studenti državnih sveučilišta (x-ica, zdravstveno osiguranje, subvencioniran prijevoz, student service).


Školarina (preddiplomski stručni studij)

Puna školarina za akademsku godinu 2018/2019. iznosi 6.200,00 eura za 12-17 semestralnih kredita. Puna školarina za jedan semestar akademske godine 2018/2019. iznosi 3.100,00 eura za 12-17 semestralnih kredita. Cijena za 1 semestralni kredit iznosi 258,33 eura.

Detalji izračuna školarine:

Školarina 2018/2019 » Upute za plaćanje »Payment plan 2018 2019 »

Školarina (Master of Science studij)

Za informacije o cijeni Master of Science studija molimo kontaktirajte Master of Science Odjel za upise na e-mail: ms@croatia.rit.eduTel: +385 (0)1 643 9100 +385 (0)1 643 9100
Mob: + 385 (0)99 731 3647

Školarina uključuje: