RIT Croatia Udruga diplomanata

Udruga diplomanata RIT Croatia danas ima više od 1900 aktivnih članova. Već dugi niz godina postignuća Udruge koriste se kao primjer dobre prakse za visokoobrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj. Udruga diplomanata utjecajna je mreža koja povezuje sve generacije bivših studenata radi ostvarivanja njihove trajne i uzajamne suradnje, a pomaže im u očuvanju "duha” RIT Croatia. 

 

Ciljevi udruge su:

Djelatnosti udruge su:

Iznimno smo ponosni na postojanje i djelovanje udruge diplomanata RIT Croatia, koja studentima pruža mogućnost lakšeg i bržeg ostvarivanja profesionalnih potreba i interesa. Voditeljica Ureda za odnose s diplomantima je Marina Drmač, koju možete kontaktirati za sve upite vezane uz rad i djelovanje udruge na e-mail marina.drmac@croatia.rit.edu