RIT Global Scholar at RIT Dubai

Study abroad at RIT Dubai: Frequently asked questions

 

Što je program Global Scholars Study Abroad?

Tijekom preddiplomskog studija na koledžu RIT Croatia, svi studenti imaju priliku provesti najviše dva semestra na jednom od Globanih kampusa u Rochesteru ili Dubaiju, a da pritom plaćaju školarinu kao da su na matičnom kampusu. Program je studentima izvrsna prilika da urone u stranu kulturu i način života, uz punu potporu ureda za studiranje u inozemstvu po pitanju vize, smještaja, prehrane, prijave kolegija i ostalih usluga i aktivnosti vezanih uz program.

Koji su rokovi za predaju prijave za program Study Abroad

Prijavu je potrebno predati najmanje 10 tjedana prije početka idućeg semestra. Zainteresirani studenti trebaju popuniti obrazac za prijavu Study Abroad @ RIT Dubai, napisati motivacijsko pismo, te priložiti kopiju putovnice i jednu fotografiju za putovnicu.

Nakon što je student prihvaćen:

Potrebno je platiti nepovratnu naknadu za izdavanje vize izravno na RIT-u Dubai, najkasnije pet tjedana prije početka nastave. Studenti trebaju priložiti obrasce prijave za smještaj i vizu.
 

Kada studenti mogu očekivati povratnu informaciju jesu li prihvaćeni u program?

Ured Study Abroad bit će obaviješten o odluci u roku od 2 tjedna od zaprimanja studentske prijave za program. Odluku donosi podpredsjednik za akademske odnose na RIT-u Dubai.

Koji studenti ispunjavaju kriterije za sudjelovanje u programu (godina studiranja, akademski status

Cijena programa (smještaj; prehrana; zdravstveno osiguranje; naknada za program orijentacija itd.; troškovi vize; udžbenici; ostali troškovi) – izračun

Naknada za program uključuje smještaj u dvokrevetnoj sobi na Akademiji Etisalat, orijentaciju, prijevoz između Etisalata i kampusa RIT-a Dubai, i izlete, a iznosi ukupno 16.445 dirhama ili 4.477 američkih dolara. Imajte na umu da večera nije uključena u naknadu za program

 

Molimo pogledajte tabelu u nastavku

 

RIT Dubai Study Abroad – naknada za program

Smještaj u Akademiji Etisalat u dvokrevetnoj sobi
12.000 dirhama
Naknada za orijentaciju 170 dirhama
Prijevoz između Etisalata i kampusa koledža RIT Dubai
500 dirhama
Izleti (obilazak autobusom, pustinjski safari, izlet u Musandum, Aquaventure, Ferrari World)
1,900 dirhama
UKUPNO naknada za program koja plaća matičnoj školi
14,570 dirhama
/ 3,970 dolara
Troškovi vize (uključuje boravišnu vizu i ID iskaznicu za Emirate) plaćaju se izravno prema RIT-u Dubai
RIT Dubai
Primatelj: RIT Dubai
Naziv banke: EMIRATES-NBD
Poslovnica: Dubai Silicon Oasis
Broj računa: 1102425560201
SWIFT Code: EBILAEAD
IBAN Code (mandatory): AE390260001102425560201
2,670 dirhama
/ 727 dolara

 

Tablica dodatnih troškova:

Dodatni troškovi za RIT Dubai

Prehrana 3000 dolara
Osiguranje 800 dolara
Avionska karta 500 dolara
Osobni troškovi 1000 dolara
Ukupno: 5300 dolara

 

Kako se plaća program (je li procedura drugačija od one za program RIT Rochester Study Abroad?

Studenti sve naknade plaćaju na matičnom kampusu, osim troškova vize. Naknade za program potrebno je platiti prije isteka roka za plaćanje školarine za idući semestar. U slučaju nastanka dodatnih troškova na ciljnom kampusu, a da oni nisu uključeni u naknadu za program, bit će naplaćeni matičnom kampusu po odlasku studenta s kampusa. Troškovi udžbenika nisu uključeni u školarinu i naknadu za program.

 

Koje su prednosti ovog programa?

Iskustvo nove kulture i gospodarstva u procvatu. Globalno iskustvo. Manji razredi. Sigurno okruženje. Blizina istoka. Mogućnost putovanja.

 

Kako funkcioniraju prehrana i stanovanje?

RIT Dubai nema modele prehrane na kampusu niti u domovima. Studenti sami plaćaju prehranu. Na kampusu se nalaze kafići i restorani. Za više informacija molimo posjetiti sljedeći link: https://www.rit.edu/academicaffairs/global/food-dining-dubai

 

Kako se mogu prijaviti za studentsku vizu?

Mogu li studenti raditi dok su na kampusu (je li im za to potrebna posebna viza)?

Studenti mogu raditi dok su na kampusu, ali za rad izvan kampusa trebaju posebnu dozvolu. 

 

Što ako se neki student prijavi za semestar u programu Study Abroad, ali naknadno odluči ostati na ljetnoj praksi – koja je procedura po pitanju vize; gdje studenti mogu potražiti zaposlenje?

U ovom trenutku, sustav samo traži da sveučilište izda suglasnost, u skladu s kojom student može odraditi stažiranje (praksu) za potrebe obrazovanja.

 

Moraju li studenti provesti cijeli semestar na RIT-u Dubai?

Preddiplomski studenti moraju.
Diplomski studenti moraju ostati samo za vrijeme trajanja kolegija.

Trebaju li se studenti cijepiti?

Nije se potrebno cijepiti ako studenti stižu izravno iz SAD-a. U slučaju presjedanja, mogući su i drugačiji zahtjevi.

Imaju li studenti zdravstveno osiguranje i koja je cijena osiguranja?

Studenti moraju uzeti zdravstveno osiguranje prije dolaska u Dubai. Moraju biti svjesni svih stavki police koju im je izdao osiguravatelj.
Na RIT-u Dubai dostupno je opcionalno studentsko zdravstveno osiguranje za cijenu od 2.500 dirhama.

Koje kolegije je moguće pohađati (programi IB, IT, HTM) i kako se prijaviti na nastavu?

Provjerite s akademskim savjetnikom na matičnom kampusu, te potražite informacije na internetskoj stranici RIT-a Dubai za akademske odnose: https://www.rit.edu/dubai/academics/bs.

Imaju li studenti vršnjačke mentore?

Mentorstvo se može dogovoriti u centru za akademsku potporu i uredu za mentorstvo.

Uključuje li program kakve izlete?

Izleti ovise o kolegijima za koje se pojedini student prijavio. Neki kolegiji uključuju izlete, a neki ne.