Sudjelovanje na Danu karijera korporativnim partnerima omogućava sljedeće:

Naziv tvrtke *

Adresa tvrtke *

Internet adresa tvrtke *

Logo tvrtke (upload here) | jpg ili pdf datoteka*

Select file Change Remove

Kontakt osoba *

Pozicija *

Telefon *

E-mail *

PRIJAVA ZA: *


Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas na e-mail cs@croatia.rit.edu i/ili broj telefona 01/ 643 9100 za Zagreb ili 020/ 433 000 za Dubrovnik.