ALUMNI SUCCESS


Marina Jurić

RIT Croatia generacija 2007
Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim djelatnostima

Zaposlenje:Coca-Cola HBC Hrvatska
Pozicija:Rukovoditeljica razvoja ljudskih potencijala za poslovnu podršku za opskrbni lanac za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu

 


Korakom izvan zone ugode do čudesnih rezultata

Kad sam odlučila posvetiti se svojoj najvećoj strasti i graditi karijeru na tom entuzijazmu, započela je potpuna odanost mojemu sadašnjem području stručnosti: pomoći ljudima da ispune svoje vlastite potencijale. Kada sam na studiju kao koncentraciju odabrala područje ljudskih resursa, ovaj široki entuzijazam prerastao je u glavno područje mog interesa i danas mogu reći kako je na ovom putu moja strast inspirirala druge. Drugi važni dio moje priče je okolina u kojoj sam odlučila ostvariti svoje ciljeve. U skladu sa svojom osobnošću, tražila sam internacionalnu, brzorastuću, kompetitivnu okolinu koja podupire inovacije, napredak i koja pruža prilike za rast. Moj cilj bio je postati dio priče o drugoj najpoznatijoj riječi na svijetu – Coca Cola. To je zahtijevalo mnogo planiranja, strpljenja i pogled dalje u budućnost. Nije sve uvijek išlo po planu i proces je zahtijevao mnogo rada, ali na kraju se sve to isplatilo. Prilike koje sam iskoristila prije nego što sam se pridružila Coca-Cola HBC timu pripremile su me za ovaj izazov. To su bili različiti ljetni poslovi, stručna praksa u SAD-u i iskustvo u „headhunting" kompaniji. Naposljetku sam se priključila Coca-Cola HBC timu 2008. godine i pronašla plodno tlo za svoj potencijal.  Od prvoga radnog dana u ovoj uspješnoj kompaniji posebna se pozornost posvećivala učenju. Postoji stara izreka: „ Što više znaš, više shvaćaš da ništa ne znaš." Učila sam o procesima i procedurama na kojima se temelji kompanija koja tako uspješno djeluje u 28 zemalja svijeta, ali i o radu koji vodi do takvog uspjeha. Uskoro sam spoznala da velike i originalne ideje uvijek pronađu plodno tlo, jer su talent i odlučnost sve što je potrebno za uspjeh. To mi se upravo svidjelo onda i to je ono što njegujem danas.

Započela sam karijeru 2008. godine u Coca-Coli HBC Hrvatska kao specijalist za regrutiranje, a danas sam rukovoditeljica razvoja ljudskih potencijala za poslovnu podršku za opskrbni lanac za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Izgradila sam karijeru od položaja specijalistice za talente, preko specialistice za ljudske resurse u suradnji s partnerima te supervizorice za učenje i razvoj do svojega današnjeg položaja. Cijelim sam putem sama sebi stvarala prilike. Kroz svoj sam rad stvorila čvrstu podlogu za napredak  i na njoj sam gradila svoj uspjeh. Često se sjećam što se me moji profesori na RIT Croatia naučili: kako riješiti probleme kad je to potrebno, kako povezati male točkice u širu sliku sa širim značenjem, kako pristupiti naizgled nerješivom problemu i iskoristiti to kao inspiraciju za inovacije, i kako postaviti visoke standarde za sve što činim. I na kraju, najvažnije što su me naučili jest da sam ja sama odgovorna – da budem posvećena onome što radim, da preuzmem odgovornost i promijenim ono što treba promijeniti.Često sam kucala na zatvorena vrata, ali tako sam shvatila da trebam prvo mijenjati sebe kako bih mogla mijenjati svijet oko sebe. Katkad sam griješila, ali sam shvatila da sam tako naučila mnogo te sazrela kao osoba. Naučila sam postaviti sebi prioritete i usmjeriti svoju energiju na važne stvari na koje mogu utjecati. Kad bih se susrela s „teškim" ljudima na svome putu, dopustila bih im da me nauče kako se nikada ne treba ponašati prema drugima. Zahvalna sam velikim liderima koji su mi uvijek bili najvažnija inspiracija te svima onima koji svoj potencijal crpe iz svog talenta. Uvijek je bilo zadovoljstvo raditi s njima.

Korak van zone ugode donosi čudesne rezultate. To je ono što sam prenijela svome bratu, koji je sada student  RIT Croatia. Danas sam, više nego ikad,  sigurna da širenje – ideje, posla, trgovine, korporacije, odjela, projekta.... – počinje širenjem vlastitih vidika. U nama postoji beskonačni potencijal a na nama je da ga iskoristimo i uživamo u njemu, bez obzira koji put odabrali.

Nenad Marić

Generacija 2007.
International Hospitality and Service Management
More

Marko i Zoran

Generacija 2004.
International Hospitality and Service Management
More

Anđela MatićMore

Marko SlunjskiMore

Dario i Nikola

RIT Croatia, generacija 2006.
International Hospitality and Service Management
More

Lucija i Adela

RIT Croatia, generacija 2007
International Hospitality and Service Management
More

Hana Fuchs

RIT Croatia, generacija 2003.
International Hospitality and Service Management
More

Leonardo Buzov - Vulas

RIT Croatia, generacija 2008.
International Hospitality and Service Management
More

Maja Demonja

RIT Croatia, generacija 2002.
International Hospitality and Service Management
More

Reanna Brajković

RIT Croatia, generacija 2010.
International Hospitality and Service Management
More

Ivana Živković

RIT Croatia, generacija 2007.
Intenational Hospitality and Service Management
More

Ana Garvan

RIT Croatia generacija 2013
Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim djelatnostima
More

Petra Starčević

RIT Croatia, generacija 2001.
Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim djelatnostima,
More

Mirela Raič

RIT Croatia, generacija 2011.
Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim djelatnostima
More

Marina Braica (Varvodić)

RIT Croatia, generacija 2007.
Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim djelatnostima
More

Maria Sentić (Kosir)


Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim djelatnostima
More

Tana i Viktor

RIT Croatia generacija 2009
Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim djelatnostima
More

Marina Jurić

RIT Croatia generacija 2007
Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim djelatnostima
More

Sandra Miletić

RIT Croatia generacija 2005
Menadžment u turizmu, hotelijerstvu i uslužnim djelatnostima
More