PRELAZAK S DRUGIH VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA (TRANSFER)

Kandidati koji su već upisani na neku drugu visokoobrazovnu ustanovu mogu podnijeti zahtjev za prelazak na RIT Croatia.Kandidati koji prelaze s drugih fakulteta ne pristupaju prijemnom ispitu, već im se priznaje prijemni ispit fakulteta na koji su upisani.

Kako bi započeo proces prelaska, kandidat mora popuniti neobvezujući obrazac za prijavu. Nadalje, potrebno je dostaviti dva primjerka prijepisa ocjena (ovjerena i prevedena na engleski jezik) s matičnog sveučilišta / visoke škole te opis položenih predmeta.
Kandidatima će se ocjene na matičnom studiju vrednovati kako bi se razmotrila mogućnost priznavanja položenih ispita kompatibilnih s programom RIT-a za koji se kandidat prijavljuje.

Zahtjeve za prelazak na RIT Croatia zaprimamo tijekom cijele godine. Studiranje je moguće započeti u jesenskom ili proljetnom semestru. Prelazak je moguć sa svih akreditiranih visokoobrazovnih institucija.

Postoje razne agencije za priznavanje visokoškolskih institucija. RIT priznaje samo one kredite koji dolaze sa visokoškolskih institucija koje su regionalno priznate. Kada nam pošaljete ime i adresu institucije na kojoj trenutno studirate, provjeravamo akreditaciju sa RIT-om. Nakon provjere šaljemo obavijest o tome da li možete odmah nastaviti sa procesom transfera, u slučaju da je sve u redu sa akreditacijom, ili ćemo vas tražiti da napravite evaluaciju kroz World Education Services, u slučaju da Vaša visokoškolska institucija nije akreditirana po standardima RIT-a (https://www.wes.org/).

Dokumente je potrebno poslati na jednu od sljedećih adresa:
RIT Croatia, Don Frana Bulića 2, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska
RIT Croatia, Damira Tomljanovića Gavrana 15, 10 000 Zagreb, Hrvatska


Nakon što Odjel za upise zaprimi prijepise ocjena i online prijavu, vašu će dokumentaciju proslijediti nadležnim odjelima na našoj matičnoj instituciji Rochester Institute of Technology kako bi se utvrdilo koji se predmeti mogu, a koji ne mogu prenijeti. Ocjena D (ocjena 2 prema hrvatskom sustavu ocjenjivanja) nije prenosiva. O rezultatima ćemo Vas obavijestiti nakon što naše matično sveučilište razmotri prijavu. Proces može trajati od četiri do osam tjedana, stoga preporučamo da upisni proces započnete što ranije.

Kao 'transfer' student možete se prijaviti za financijsku potporu, koje ovisno o potrebama kandidata dodjeljujemo tijekom cijele godine. Kandidati koji žele ostvariti pravo na financijsku potporu trebaju popuniti obrazac za prijavu i na pitanje "Are you applying for Financial Aid?" odgovoriti potvrdno.