Postupak dodjele ECTS bodova

Od 2005. godine, RIT Croatia primjenjuje bolonjski proces i predmetima dodjeljuje odgovarajući broj ECTS bodova. Kako bi ostvarili pravo na diplomu, studenti svih triju preddiplomskih stručnih studija moraju ostvariti najmanje 240 ECTS bodova. Studenti redovito upisuju 30 kredita u svakom od osam semestara studija.

Student koji odlazi u inozemstvo i sluša kolegij koji nije kompatibilan s programom RIT-a Croatia, prije odlaska sa svojim profesorom savjetnikom ili akademskim savjetnikom potpisuje ugovor o učenju. Kako bi se odredio broj ECTS bodova koji će se dodijeliti predmetu, od partnerske institucije tražimo informacije (plan i program studija); određujemo stupanj zahtjevnosti predmeta, postotak kompatibilnosti sadržaja i razine predmeta u ishodima učenja te ih uspoređujemo sa sličnim predmetima koji se izvode na RIT-u Croatia.  Približan kriterij sukladnosti je 70 %. Potom određujemo koji je od kolegija u našem akademskom programu najbliži kolegiju s partnerske institucije te student dobiva odgovarajući broj ECTS bodova. Dopunska isprava o studiju odražava studentovo iskustvo u mobilnosti, ime predmeta te opis predmeta.

Podrazumijevajući da su mobilni studenti uspješno završili sve aktivnosti navedene u njihovim ugovorima o učenju / stručnoj praksi, RIT Croatia priznaje položene predmete tako što im dodjeljuje ECTS bodove prateći proceduru objašnjenu u odjeljku C2 za studente koji odlaze u inozemstvo. Studentska mobilnost bilježi se u dopunskoj ispravi o studiju, uključujući ime institucije ili kompanije, vrijeme boravka te nazive položenih kolegija ili opis stručne prakse. Studenti iz inozemstva dobivaju plan i program studija, prijepis ocjena i pojašnjenje sustava ocjenjivanja. Odluku o žalbama donose prodekani za nastavu, specijalist za studij u inozemstvu, menadžer za razvoj karijera, akademski savjetnik i jedan član akademskog osoblja.