UPISI NA RIT CROATIA

Kategorije upisa

Prijave na RIT Croatia za upise na četverogodišnje preddiplomske stručne studije zaprimaju se tijekom cijele godine. Studenti mogu započeti studij u jesenskom ili proljetnom semestru, odnosno u rujnu ili siječnju. Prijavu je moguće podnijeti na sljedeće načine: