Erasmus Policy Statement

Vizija RIT-a Croatia jest biti prepoznata kao vodeća međunarodna visoka škola u Hrvatskoj. Trenutačno smo jedina visokoobrazovna institucija u Hrvatskoj čiji su nastavni plan i program na engleskom jeziku. Zbog te jedinstvene pozicije, RIT Croatia privlači studente, profesore i osoblje iz svih europskih zemalja te nudi idealan spoj obrazovnih, profesionalnih i kulturalnih iskustava.

Glavna snaga RIT-a Croatia jest praktično znanje koje studente priprema kako bi bili uspješni u globalnoj ekonomiji. Kroz Erasmus, želimo povećati svoju prepoznatljivost u europskom sustavu visokog obrazovanja, stvoriti međunarodnu mrežu studiranja i rada, te privući studente, profesore i osoblje iz drugih europskih ustanova. Taj cilj je u skladu s našom misijom; stvaranje dinamičnoga obrazovnog ozračja u kojem studenti kombiniraju teorijsko znanje i praktične vještine. Našu misiju želimo naglasiti stvaranjem pozitivnih odnosa s europskim visokoobrazovnim institucijama i poslovnim partnerima, kako bismo nadogradili već postojeće odnose sa SAD-om. Ova globalna vizija karakteristična je za RIT Croatia, a odražava se u činjenici da studenti dolaze iz svih krajeva svijeta i  u prilikama koje im se pružaju odrađivanjem stručne prakse u inozemstvu.

RIT Croatia usko surađuje sa svojom matičnom institucijom Rochester Institute of Technology (Rochester, New York) kako bi poticao mobilnost kroz razmjenu studenata, profesora i osoblja, s ciljem što efikasnijeg iskorištavanja pogodnosti akademskih programa i radnih mjesta. Cilj našeg sudjelovanja u Erasmus programu jest primjena vještina stečenih kroz naš Study Abroad program u širenju mobilnosti studenata, profesora i osoblja u europskom razmjeru kroz studentska i radna iskustva unutar mreže Erasmus programa. Nadalje, naša misija je kontinuirano poboljšanje kvalitete naših akademskih programa te stvaranje poveznica akademskih praksi između Europe, Hrvatske i SAD-a. Naša strategija jest unaprjeđenje postojeće akademske mobilnosti, stručne prakse i partnerstva s poslodavcima. Pri tome želimo poduprijeti što veći broj studenata da svoj studij obogate i iskustvom rada u Europi kroz Erasmus stipendije za stjecanje radnog iskustva. Aktivnosti koje želimo potaknuti su razmjena studenata, profesora i osoblja, te suradnja s visokoobrazovnim institucijama i drugim organizacijama koje mogu ponuditi radna mjesta za studente i sudjelovanje u multilateralnim Erasmus projektima.

Ciljevi mobilnosti profesora su sljedeći: profesionalni razvoj i usvajanje novih pedagoških vještina, poticanje međunarodne istraživačke suradnje, obogaćivanje postojećih programa i unaprjeđenje studentskog uspjeha. Ciljevi mobilnosti osoblja su: profesionalni razvoj i usvajanje novih znanja, razmjena najboljih praksi te unaprjeđenje postojećih i razvoj novih institucionalnih praksi.

Sve Erasmus aktivnosti bit će objavljene na našoj internetskoj stranici, u medijima i u našem biltenu (RIT Croatia Reporter). Osim toga, podijelit ćemo ih s našom matičnom institucijom Rochester Institute of Technology (New York) te predstaviti na različitim aktivnostima koledža. Mogućnosti Erasmusa predstavit ćemo na godišnjoj međunarodnoj Smotri fakulteta te u svim promotivnim i informativnim materijalima (Studentski priručnik i Priručnik za roditelje). Erasmus povelja i EPS bit će objavljeni na internetskoj stranici www.croatia.rit.edu.

Jednakost se promiče kroz glavne vrijednosti RIT-a Croatia, kao što su očuvanje okruženja, njegovanje kulture otvorenosti, otvorena komunikacija, timski rad i uvažavanje različitosti; primjenjivanje najviših etičkih standarda; poticanje društvene odgovornosti i dobrotvornog rada. Prema svakom pojedincu odnosimo se s poštovanjem. Angažiranost se očituje primjenom različitih perspektiva u planiranju, provođenju i/ili ocjenjivanju rada. Kroz vlastite sustave financiranja  pružamo financijsku pomoć studentima koji dolaze iz obitelji slabijega imovinskog stanja.

Engleski je službeni jezik na RIT-u Croatia. Sve informacije o planu i programu studija objavljene su na službenoj internetskoj stranici visoke škole, a uključuju podjelu akademskih programa na stručne i opće obrazovne kolegije, obvezne i izborne kolegije te broj ECTS bodova. Svaki program prolazi i kroz proces odobravanja kako  bi se osiguralo da studenti odaberu kolegije koji su kompatibilni s kolegijima matične institucije. Studente iz inozemstva, kao i domaće studente savjetuje akademski savjetnik. Studenti s partnerskih institucija imaju pristup osoblju i sadržajima zgrade te jednaka prava i odgovornosti kao i studenti s matičnih institucija.

Kako bi se novi studenti što bolje integrirali, Study Abroad ured (SA) organizira savjetovanje. Studenti mentori dodjeljuju se grupama dolazećih studenata i odgovorni su za njihovo društveno i praktično savjetovanje. SA ured informira ih o smještaju, pomaže im u pronalasku adekvatnog smještaja i registrira ih kod odgovarajućih državnih ureda. Studentima se nudi predavanje o jeziku, običajima i novijoj povijesti Hrvatske i regije. Studenti koji odlaze u inozemstvo moraju odslušati jedan strani jezik u trajanju od jedne godine (francuski, talijanski, španjolski, njemački). Za studente iz inozemstva organiziraju se izleti u neposredno dubrovačko područje te ostatak Hrvatske i okolnih zemalja.

Do sada smo imali vrlo uspješan nacionalni program, međutim, međunarodni je program uglavnom bio usmjeren SAD-u. Naš cilj je povećati razmjenu studenata kroz stručnu praksu u Europi i tako putem Erasmus mreže zaista globalizirati naše studijske programe.